Informacja o przetwarzaniu danych

  • Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej wiadomości i związanej z nią korespondencji jest AWM-PAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Heliotropów 21, 04-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000608656, NIP: 9522124102, REGON: 146629271.